نمونه قبل و پس روتوش و ویرایش

قبل و پس از ویرایش!

با توجه به عدم امکان انتشار نمونه کارهای ادیت عکسهای عروس ایرانی، جهت نشان دادن قدرت، نحوه ویرایش و رتوش عکسهای استودیو بین المللی کومه از نمونه کارهای خارجی استفاده شده است.

برای دیدن نمونه کارهای بیشتر ما ما به اینستاگرام مجموعه یا به شعب مجموعه مراجعه بفرمایید.